Je leest op dit moment de privacyverklaring van Hairdressers. Hairdressers is dé salon voor dames, heren en kinderen in Maassluis. Hairdressers kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je gebruikmaakt van de diensten van Hairdressers.

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw gegevens door Hairdressers, neem dan gerust contact op!

info@hairdressers.nl | 010-5904804 | Noordvliet 37 | 3147 CJ | Maassluis

Welke persoonsgegevens verwerkt Hairdressers?

Hairdressers verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP nummer

Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Hairdressers. Deze worden hieronder toegelicht:

 • Dienstverlening & overeenkomst uitvoeren
  Als je telefonisch, mondeling of via het online afsprakenboek een afspraak maakt, dan verwerkt Hairdressers jouw persoonsgegevens. We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Het opslaan van persoonsgegevens is nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Contact opnemen
  Hairdressers verwerkt jouw persoonsgegevens ook om contact met jou te kunnen opnemen, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak voor een kappersbehandeling of jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Derden

Hairdressers verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hairdressers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Hairdressers neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het online afsprakenboek van Hairdressers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wilt over de beveiliging van de door Hairdressers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Hairdressers.

Bewaartermijn

Hairdressers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Hairdressers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw oestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hairdressers. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hairdressers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wijeen kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw gegevens door Hairdressers, neem dan contact met ons op via info@hairdressers.nl | 010-5904804 | Noordvliet 37 | 3147 CJ | Maassluis.

Hairdressers wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.